Dit zijn de algemene voorwaarden waarmee elke cursist akkoord moet gaan, voordat hij mee kan doen aan de cursus. Dit is om voor iedereen duidelijkheid te geven over de rechten en plichten van de cursisten, docenten en het bestuur. 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Beginnerscursus: cursus tot het behalen van het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.
 2. Cursist: de persoon welke de cursus gaat volgen.
 3. Cursusgeld: het geldbedrag wat de cursist betaald voor de cursus.
 4. FRET: Fries Regionaal EHV-Team, ingeschreven te Leeuwarden onder kvk-nummer 68270380

Artikel 2. Beginnerscursus

De beginnerscursus is een cursus georganiseerd door het FRET. De cursus behandelt de stof van het nieuwste Oranje Kruis boekje. Er zal tijdens de cursusdagen aandacht besteed worden aan de stof welke de cursist nodig is voor het behalen van zijn of haar diploma. 1 van de dagen zal een proef examen plaatsvinden. De cursus wordt afgesloten met een examen, na het behalen van het examen krijgt u een diploma Eerste Hulp, verstrekt door het Oranje Kruis. Hierna is de cursist zelf verantwoordelijk voor het bij houden, en/of geldig houden van het diploma.

Artikel 3. Aanmelding

De cursist meldt zich aan door een email te sturen naar de secretaris van het FRET. Kort na de aanmelding ontvang de cursist een inschrijflink waarbij de cursist zich via SOL dient in te schrijven.

Artikel 4. Inschrijving

De cursist ontvangt een link naar het inschrijfformulier. Nadat het formulier geheel is ingevuld en is verstuurd staat de cursist ingeschreven. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandelt. Het FRET-bestuur kan een maximum aantal cursisten instellen per scoutinggroep

Artikel 5. Wachtlijst

Indien zich meer dan 24 cursisten hebben ingeschreven, zal een wachtlijst worden bijgehouden.

Artikel 6. afzeggen van de gehele cursus

Het FRET-bestuur kan de cursus afzeggen indien er 1 maand voor aanvang van de cursus niet minimaal 12 cursisten het cursusgeld betaald hebben.

Artikel 7. Cursusgeld

Het cursusgeld bestaat uit alle uitgaven tbv de cursus, zoals huur locatie, catering, nieuwste cursus boek, materiaal, kosten docenten en kosten examen.

Artikel 8. Externe cursisten

Cursisten hoeven niet lid te zijn van Scouting Nederland. Indien de cursist geen lid is van Scouting Nederland, betaald deze meer cursusgeld, welke meer aan de marktprijs voldoet. Tevens gaan leden van Scouting Nederland voor, e cursus wordt opgevuld met cursisten welke niet lid zijn van Scouting Nederland.

Artikel 9. Betaling

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Al het cursusgeld dient 1 maand voor aanvang van de cursus in zijn geheel te zijn ontvangen op de rekening van het FRET. Na betaling van het cursusgeld is de cursist zeker van een plaats in de cursus.

Artikel 10. Annulering

 1. Na aanmelding, maar voor inschrijving, kan zonder opgave van reden worden afgezien van de cursus.
 2. Na inschrijving kan met opgave van reden worden afgezien van de cursus, hierbij kan het FRET de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. Na betaling kunt u tot 1 maand voor aanvang van de cursus annuleren met opgave van redenen de cursist ontvangt een restitutie van 50% van het cursusgeld.
 4. Annuleren binnen 1 maand voor aanvang van de cursus, vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.
 5. Na de start van de cursus vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Artikel 11. Afmelden /annuleren van de cursus

Afmelden voor de cursus kan na inschrijving alleen middels schriftelijke of digitale mededeling van de cursist zelf aan de secretaris van het FRET.

Artikel 12. Ziekte, afwezigheid tijdens de cursus

 1. Alle cursusdagen zijn verplicht en dienen volledig gevolgd te worden.
 2. In geval van ziekte of andere vorm van afwezigheid is de cursist zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de stof. Hierbij dient de cursist bij de docent aan te tonen dat hij/zij de gemiste stof beheerst.
 3. De cursist meldt de afwezigheid per direct bij de secretaris van het FRET.

Artikel 13. Plichten cursist

De cursist heeft de volgende plichten:

 1. Tijdig aanwezig zijn bij de cursus
 2. Actief deelnemen aan de cursus
 3. Niet onder invloed van enige stof of middel te verkeren
 4. Bij gebruik van bewustzijn versterkende en/of stress verminderende medicijnen dit vooraf kenbaar maken aan de docent.
 5. Alle dagen de gehele tijd aanwezig te zijn, mits ziekte of tijdige afmelding.

Bij het niet voldoen aan deze plichten, kan de docent de cursist weigeren tot het volgen van de cursus. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 14. Materiaal

Het FRET verzorgt het volgende materiaal:

 • cursusboek Eerste Hulp van het Oranje Kruis
 • oefen-/ examenmateriaal
 • presentatiemateriaal
 • Koffie / Thee

Schrijfwaar dient de cursist zelf mee te nemen.

Artikel 15. Kleding

De cursist wordt geacht een Scout-fit of groep gebonden kleding te dragen tijdens de cursus. Voor het oefenen wordt geadviseerd om makkelijk zittende kleding mee te nemen welke vies mag worden. Ook een handdoek is handig mee te nemen.

Artikel 16. Vastleggen beeldmateriaal

 1. Het is zonder nadrukkelijke toestemming van het FRET-bestuur niet toegestaan tijdens de cursus te fotograferen of filmen.
 2. Het is zonder nadrukkelijke toestemming van het FRET-bestuur niet toegestaan om foto’s en/of filmmateriaal op wat voor manier ook te publiceren.
 3. Beeldmateriaal voor, tijdens of na de cursus mag het FRET voor publicatie- en opleidingsdoeleinden gebruiken.

Artikel 17. Strafbepaling

Indien de cursist zich niet houdt aan de voorwaarden kan het FRET-bestuur een disciplinaire straf opleggen of de cursist zonder restitutie van het cursusgeld te verwijderen van de cursus en uitsluiten van het doen van examen. .

Artikel 18. Overige bepalingen

In uitzonderlijke gevallen kan het FRET bestuur afwijken van de voorwaarden. In de gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, bepaalt het bestuur van het FRET, eventueel in overleg met de docenten.