Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Snelcursus: De Snelcursus EHBO van Scouting Nederland welke door het Rode Kruis is gemaakt.
 2. Cursist: de persoon welke de cursus gaat volgen.
 3. Cursusgeld: het geldbedrag wat de cursist betaald voor de cursus.
 4. FRET: Fries Regionaal EHV-Team, ingeschreven te Leeuwarden onder kvk-nummer 68270380

Artikel 2. Snelcursus EHBO

De Snelcursus is een cursus aangeboden door de Scouting Academie en is praktisch bij de regio ondergebracht. Echter wegens onze doelstelling, is het FRET de opleider namens Scouting Regio Fryslân. De cursus bestaat uit een aantal vastgestelde onderwerpen en is bedoelt om de basisvaardigheid EHBO te krijgen, zoals deze tijdens de SAM-training wordt bedoelt. De Snelcursus is onderhevig aan veranderingen en goede eerste hulp heeft herhaling nodig, hierdoor dient de snelcursus elke 2 jaar te worden gehaald om de competentie te behouden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van de competentie.

Artikel 3. Inschrijving

De cursist schrijft zich in door zich aan te melden middels SOL. Op de website van het FRET is een verwijzing naar het juiste formulier. Nadat het formulier geheel is ingevuld en is verstuurd staat de cursist ingeschreven. De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandelt.

Artikel 4. Wachtlijst

Indien zich meer dan 12 cursisten hebben ingeschreven, zal een wachtlijst worden bijgehouden.

Artikel 5. afzeggen van de gehele cursus

Het FRET-bestuur kan de cursus afzeggen indien er 1 maand voor aanvang van de cursus niet minimaal 6 cursisten het cursusgeld betaald hebben.

Artikel 6. Cursusgeld

 1. Het cursusgeld bestaat uit de kosten voor het praktijkdeel van de cursus samen met het bestelde materiaal
 2. De kosten voor de e-learning maken geen deel uit van het cursusgeld.

Artikel 7. Betaling

De cursist is zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Al het cursusgeld dient 1 maand voor aanvang van de cursus in zijn geheel te zijn ontvangen op de rekening van het FRET. Na betaling van het cursusgeld is de cursist zeker van een plaats in de cursus.

Artikel 8. Annulering

 1. Na inschrijving kan tot 1 maand voor de cursusdag met opgave van reden worden afgezien van de cursus, hierbij kan het FRET de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 2. Annuleren binnen 1 maand voor aanvang van de cursus, vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.
 3. Na de start van de cursus vindt geen restitutie plaats van het cursusgeld.

Artikel 9. Afmelden /annuleren van de cursus

Afmelden voor de cursus kan na inschrijving alleen middels schriftelijke of digitale mededeling van de cursist zelf aan de instructeur van het FRET.

Artikel 10. Ziekte, afwezigheid tijdens de cursus

 1. Het is verplicht om de gehele lengte van de cursus aanwezig te zijn.
 2. In geval van ziekte of andere vorm van afwezigheid is de cursist zelf verantwoordelijk voor het opnieuw inschrijven bij een cursusdag.
 3. De cursist meldt de afwezigheid per direct bij de instructeur van het FRET.

Artikel 11. Plichten cursist

Van de cursist wordt verwacht:

 1. Tijdig aanwezig te zijn bij de cursus
 2. Actief deelnemen aan de cursus
 3. Niet onder invloed van enige stof of middel te verkeren
 4. De gehele cursus, de gehele tijd aanwezig te zijn, mits ziekte of tijdige afmelding.

Bij het niet voldoen aan deze plichten, kan de instructeur de cursist weigeren tot het volgen van de cursus. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 12. Materiaal

Het FRET verzorgt het volgende materiaal:

 • Presentatiemateriaal zoals beamer en competentiekaarten
 • Herbruikbaar materiaal zoals dekens, scharen, tekenpennen, etc
 • Hergebruikt oefenverband
 • Indien aangegeven het bestelde materiaal

Artikel 13. Kleding

De cursist wordt geacht een Scout-fit of groep gebonden kleding te dragen tijdens de cursus. Voor het oefenen wordt geadviseerd om makkelijk zittende kleding te dragen.

Artikel 14. Locatie

De deelnemende groep verzorgt een verwarmd gebouw, met voldoende ruimte voor de instructie en de oefeningen. Afhankelijk van de grootte van de groep, bepaald de instructeur of de ruimte groot genoeg is. Tevens verzorgt de deelnemende groep de koffie en thee.

Artikel 15. Vastleggen beeldmateriaal

 1. Het is zonder nadrukkelijke toestemming van het FRET-bestuur niet toegestaan tijdens de cursus te fotograferen of filmen.
 2. Het is zonder nadrukkelijke toestemming van het FRET-bestuur niet toegestaan om foto’s en/of filmmateriaal op wat voor manier ook te publiceren.
 3. Beeldmateriaal voor, tijdens of na de cursus mag het FRET voor publicatie- en opleidingsdoeleinden gebruiken.

Artikel 16. Strafbepaling

Indien de cursist zich niet houdt aan de voorwaarden kan het FRET-bestuur een disciplinaire straf opleggen of de cursist zonder restitutie van het cursusgeld te verwijderen van de cursus, waarbij de kwalificatie niet wordt toegekend.

Artikel 17. Overige bepalingen

In uitzonderlijke gevallen kan het FRET bestuur afwijken van de voorwaarden. In de gevallen waar deze voorwaarden niet in voorzien, bepaalt het bestuur van het FRET, eventueel in overleg met de instructeurs.