Lijkt het je leuk om de herhalingsuren van je Eerste Hulp diploma bij het FRET bij te houden, dat is uiteraard mogelijk.
Om lid te mogen zijn van het FRET moet je lid zijn van Scouting Nederland en Scouting Regio Fryslân. Ook moet je in het bezit zijn van een diploma "Eerste Hulp" van het Oranje Kruis.
Neem contact met ons op en we schrijven je zo snel mogelijk over.

Contributie

Als lid van het FRET ben je verplicht om contributie te betalen aan het FRET. Vanuit de contributie wordt alles voor je herhaling betaald, dus de prijs is inclusief de herhalingsdagen en je verlenging. De contributie wordt begin van het jaar geïnd. De contributie voor 2021 zit rond de € 40,- per jaar, mits je al lid bent bij een andere Scouting-groep binnen Fryslân.

Heb je nog geen Eerste Hulp diploma?

Kijk wanneer er weer een beginnerscursus begint.

Ben je nog geen lid van Scouting Nederland?

Wij kunnen dit voor je regelen, Je bent dan verplicht om naast de FRET-contributie ook contributie aan Scouting Nederland en Scouting Regio Fryslân te betalen.
De contributie van Scouting Nederland en Scouting Regio Fryslân zitten samen op een € 30,- á € 35,-. Deze contributie komt boven op je normale FRET-contributie. 

* Aan de bedragen op deze pagina zijn geen rechten te ontlenen en zijn prijzen van 2023