Het FRET is sinds 2017 een eigen groep binnen Scouting Regio Fryslân. We zijn een Plusscoutskring met voornamelijk leden welke ook bij andere groepen actief zijn als vrijwilliger of jeugdlid.

Het bestuur is opgebouwd uit zes personen. Alle functies worden door vrijwilligers uitgevoerd. Deze personen kennen allemaal hun eigen deeltaak, te weten:

Voorzitter:

 • Contactpersoon en spreekbuis van het team
 • Zit de vergaderingen voor

Secretaris:

 • Voert de ledenadministratie
 • Voert de correspondentie met de leden en externe organisaties

Penningmeester:

 • Voert de financiële administratie
 • maakt 1 keer per jaar een begroting voor het aankomend jaar
 • maakt 1 keer per jaar een eindverslag

Activiteitencoördinator:

 • Regelt voor EHV- ondersteuning hulpverleners en ziet erop toe dat dit juist verloopt
 • Herhalingsdagen, Stamavond inplannen en accommodatie hiervoor regelen.
 • Plannen, promoten en begeleiden van EHV- cursussen
 • Up to date houden van de internetsite
 • Verzorgen van de foerage

Materiaalcoördinator:

 • Het verzorgen en bijbestellen van (oefen)materiaal
 • Het klaarzetten en bijvullen van de verbandkoffers voor een hulpverlening

Algemeen lid:

 • ondersteund het bestuur waar mogelijk

De functie van coördinatie van hulpverlening en cursussen wordt, door de zwaarte van de functie, vervuld door twee personen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Het bestuur van het FRET wordt bijgestaan door een team van deskundigen zoals door het Centraal Bureau erkende instructeurs, artsen en LOTUS die voor de kwaliteit en uitvoering van de EHV onderdelen verantwoordelijk zijn.