Het Fries Regionaal EHV-Team (FRET) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

 

Privacy statement

In het privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het FRET. Het privacy statement van Scouting Nederland is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

 

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via ledenadministratiesysteem Scouts Online (SOL) van Scouting Nederland. De gegevens worden via een aanmeldformulier in SOL vastgelegd. Het aanmeldformulier wordt maximaal 5 jaar bewaard, waarna het vernietigd wordt. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy.

 

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA machtiging in. Deze  machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard bij de penningmeester en  machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online. Voor Scouts Online zie het privacy statement op www.scouting.nl/privacy. De penningmeester van het FRET heeft inzicht in de financiële gegevens.

 

Competenties

Voor de herhaling van het Eerste Hulp diploma dient het FRET bij te houden welke competenties, door welke persoon behaald zijn. Hiervoor wordt door het secretariaat een lijst bijgehouden met alle namen, lidnummers SOL en Oranje Kruis, datum geldigheid diploma en de competenties. Met deze gegevens worden de datums van de geldigheid en de competenties in de gaten gehouden. De lijst wordt digitaal en beveiligd (encryptie en wachtwoord) via Dropbox.com opgeslagen en inzichtelijk gemaakt voor het FRET-bestuur. Na de verlenging worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard. Kijk voor de beveiliging van Dropbox.com op: https://www.dropbox.com/security

 

Registratie inzetten

Voor inzetten van het FRET wordt een inzetformulier gebruikt welke door de aanvrager wordt ingevuld. Hierbij worden de NAW-gegevens en contactgegevens van de aanvrager en informatie over de inzet gevraagd. Met deze gegevens wordt een inzet bepaald. De gegevens worden middels webmail en dropbox.com gedeeld en bekeken. Het FRET-bestuur en de FRET-leden welke worden ingezet kunnen de gegevens op het formulier inzien. Na de inzet wordt het formulier nog 5 jaar bewaard, waarna het wordt verwijderd.

 

Online media

Op www.scouting-fret.nl wordt gebruikt gemaakt van een inlogsysteem welke gekoppeld is aan SOL. De gebruiker logt in met zijn SOL-account, waarna er op de beveiligde server een gebruiker wordt gemaakt, waar toegangsrechten aan worden gekoppeld. De gebruikersnaam in SOL wordt overgenomen als gebruikersnaam op de website. De volledige naam op de website wordt gemaakt van de voornaam en achternaam welke in SOL staan geregistreerd. De webmaster en websitebeheerders hebben toegang tot alle namen. Er worden een niet bestaand emailadres aan de gebruiker gekoppeld.

 

Beeldmateriaal

Het FRET-bestuur kan toestemming geven om foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van FRET en als herinnering te maken. Per foto en/of video wordt expliciet toestemming gevraagd aan de leden welke op de foto en/of video staan voor het maken en publiceren van beeldmateriaal. De toestemming is altijd in te trekken door het lid, of het bestuur.

 

Oranje Kruis

Bij lidmaatschap bij het FRET, worden je NAW-gegevens, geboortedatum, emailadres en geslacht gedeeld met het Oranje Kruis om hier ingeschreven te worden en verlenging van het Eerste Hulp Diploma te krijgen. Voor het privacy beleid van het Oranje Kruis, kijk op: https://www.hetoranjekruis.nl/fileadmin/assets-hetoranjekruis/documents/Over_Het_Oranje_Kruis/PrivacybeleidHOK_20170112.pdf

 

KNV-EHBO

Bij lidmaatschap van het FRET, worden NAW-gegevens, geboortedatum, Oranje Kruis nummer, Lidnummer Scouting Nederland, examendatum, verlengingsdatum en datum inschrijving doorgegeven aan het KNV-EHBO. Dit om de leden als lid van KNV-EHBO aan te melden. Voor de privacy statement van het KNV-EHBO kijk op: http://www.koninklijke-ehbo.nl/overehbo/29-privacy-statement

 

Uitschrijven

Om leden uit te schrijven wordt een afmeldformulier gebruikt waarbij het lid toestemming geeft om uitgeschreven te worden als FRET-lid. Hierbij wordt gevraagd naar de voor- en achternaam, geboortedatum en datum van uitschrijven. Met het formulier wordt het lid uitgeschreven bij Scouting FRET en KNV-EHBO. Daarnaast wordt het diploma Eerste Hulp op de eerst volgende verlenging niet verlengt bij het Oranje Kruis. Het lid en het FRET-bestuur heeft inzage in het formulier. Het formulier wordt tot 5 jaar na uitschrijving bewaard.

 

Communicatie

Het privacy beleid van het FRET is terug te vinden via www.scouting-fret.nl en op te vragen via het secretariaat, via www.scouting-fret.nl.

 

Datalekken

Wij nemen de bescherming van de gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via www.scouting-fret.nl.

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via . Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

 

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert het FRET binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (). Conform het privacy beleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.