Binnen het FRET hebben we 1 keer per jaar een stamavond, meestal in januari / februari.

De stamavond wordt meestal in verenigingen ook wel de leden- of jaarvergadering genoemd

Op de stamavond worden de bestuurlijke zaken besproken en worden indien nodig stemmingen gehouden.

Hierdoor is het van groot belang dat er voldoende leden aanwezig zijn, anders kunnen er geen besluiten genomen worden.

De stamavond is op:

Naast de bestuurszaken proberen we tijdens de stamavond een gastspreker te regelen, zodat we over een bepaald onderwerp iets kunnen uitdiepen.

Zo zijn afgelopen jaren onder andere geweest

  • De tandarts
  • De KNRM
  • De brandwondenstichting
  • De Politie
  • KNGF (blindengeleidehond)
  • Apotheker
  • Arts (Evenementenhulpverlening)